PORDENONE VOLLEY STAGIONE 2022/2023

Palestra: PALASPORT TARCENTO

3 - 0

3 - 0

0 - 3

3 - 0

1 - 3

0 - 3

3 - 0

1 - 3

3 - 0
1 2